Pediatrie: Překlad 6. vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 30. 6. 2014 - Počet stran: 608
Základní učebnice v oboru, vynikající svým pojetím, aktuálností, rozsahem i zpracováním. Informace v ní obsažené jsou pravidelně aktualizovány, rozsah je ideální a pojetí přehledné. Publikace je mimořádně zajímavá i díky bohaté obrazové příloze. Knihu využijí jak medici, tak graduovaní pediatři.
 

Obsah

2 Genetika
38
3 Kojenecká výživa
50
4 Vitaminy
58
5 Endokrinologie
68
6 Metabolická onemocnění
96
7 Infektologie
152
8 Imunologie
214
9 Revmatická onemocnění
222
16 Voda a elektrolyty
442
17 Dermatologie
448
18 Neuromuskulární onemocnění
470
182 Onemocnění periferníchnervů
472
183 Onemocnění nervosvalového přenosu
476
19 Neurologie
486
20 Urgentní stavy v pediatrii
540
21 Preventivní péče o děti a dorost
548

10 Hematologie
234
11 Onkologie
264
12 Kardiologie
292
13 Onemocnění respiračního systému
322
14 Gastroenterologie
356
15 Nefrologie a urologie
406
22 Dětská psychologiea sociální pediatrie
558
Literární zdroje
568
Vybrané laboratorní hodnoty
570
Rejstřík
572
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje