The Spectator, Svazek 3

Přední strana obálky
Clarendon Press, 1965 - Počet stran: 608
A scholarly edition of a complete collation of the original sheets of The Spectator. The edition presents an authoritative text, together with an introduction, commentary notes, and scholarly apparatus.

Vyhledávání v knize

Obsah

VOLUME I
30
INTRODUCTION
55
NUMBERS 427584 I
87
Autorská práva

Další části 6 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje