Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 26. 5. 2008 - Počet stran: 200
Autoři čtivým způsobem prezentují strategie, nad kterými se musí zamyslet každý, komu záleží na jištění bezpečnosti poskytované péče. Je první knihou svého druhu a přichází v době, kdy se stupňuje tlak veřejnosti, médií, plátců i politiků na kvalitu a bezpečnost zdravotnických zařízení. Text je určen nejen pro manažery na všech stupních řízení, ale také pro učitele, studenty a čtenáře zajímající se o problematiku řízení rizik. V logicky na sebe navazujících kapitolách autoři seznamují čtenáře s rolí manažera rizik, s příčinami selhání existujících preventivních opatření a s nejvážnějšími riziky v klinické i neklinické oblasti. Kniha také nabízí velké množství osvědčených strategií k prevenci mimořádných událostí a srozumitelným způsobem popisuje metodiku zavádění programu managementu rizik na všech odděleních.Knihu podpořila Česká asociace sester.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

14 Řízení rizik z perspektivy lékařů
41
15 Řízení rizik z perspektivy ošetřovatelského personálu
46
16 Řízení rizik perspektiva pacientů
67
17 Řízení rizik perspektiva stravovacího provozu
70
18 Řízení rizik perspektiva HTS
73
19 Řízení rizik perspektiva personalistiky
77
20 Faktory důležité pro úspěch programu řízení rizik
96
21 Metodologie řízení rizik ve zdravotnických zařízeních
101

9 Řízení rizik a SAK ČR
27
2000
29
11 Řízení rizik situace v České republice
30
12 Řízení rizik zákony a právní normy v ČR
32
13 Rizika spojená s realizací změn
39
22 Katalog registr rizik
108
23 Prevence rizik v kontextu procesního řízení
157
24 Edukace zaměstnanců
162
25 Podpora řízení rizik v nemocničním informačním systému NIS a v oblasti informačních technologií IT
164
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje