Commentaria in quatuor prophetas maiores

Přední strana obálky
apud Martinum Nutium, 1634 - Počet stran: 1414
 

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje