Základy statistiky: Aplikace v technických a ekonomických oborech - 2., rozšířené vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 30. 5. 2016 - Počet stran: 280
Publikace Základy statistiky přináší elementární poznatky z teorie statistiky a objasňuje podstatu statistického zpracování dat a tuto exaktní vědu přibližuje jako velmi praktickou disciplínu.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 Úvod do statistiky
13
2 Popisná statistika
31
3 Pravdepodobnost
61
4 Náhodná velicina
89
5 Modely rozdelení pravdepodobností pro diskrétní náhodné veliciny
109
6 Modely rozdelení pravdepodobností pro spojité náhodné veliciny
119
7 Teoretické základy statistiky
138
8 Výberová šetrení
153
9 Odhady charakteristik základního souboru
163
10 Testování statistických hypotéz
192
11 Analýza závislostí
233
Použité zdroje
273
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje