Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

kvalitativním výzkumu
142
Základní techniky sběru dat 151 6 1 Dotazování standardizovaný rozhovor 155 Survey dotazníkové šetření
157
Slabiny a silné stránky skupinových rozhovorů 240 Praktická realizace focus group 242 7 Pozorování a etnografické postupy sběru dat 249 7 1 Věde...
251
Analýza dokumentů 287 8 1 Obsahová analýza nástroj pro zpracování velkého
291
Historickosrovnávací metoda 386 Interpretativní čtení 390 9 Kvalitativní analýza dat 395 Odlišná pojetí výstupů z kvalitativní analýzy dat
398
publikování závěrů výzkumu 469 Media studies methodology and research 483 Seznam vyobrazení 489 Seznam tabulek 491 Seznam příkladů 493 S...
522
Věcný rejstřík 523 Jmenný rejstřík
535
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje