Průvodce pozitivní psychologií

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2012 - Počet stran: 304
Kniha jako první na našem trhu komplexně seznamuje čtenáře s dosavadním vývojem dnes velmi aktuálního psychologického směru – pozitivní psychologie. Čtivou formou ho provádí jejími základními tématy, přináší zajímavé výsledky výzkumů a předkládá bohaté aplikační možnosti v oblasti terapie, poradenství, vzdělávání, koučinku, zdravotnictví, managementu i osobního rozvoje. K jednotlivým kapitolám nabízí praktická cvičení a intervence jako inspiraci pro využití v praxi. Seznámí vás s různými pohledy odborníků na to, co činí život šťastným a smysluplným. Kromě teoretického zázemí získáte inspiraci i pro praktické zlepšení kvality svého života. Publikace je určena nejen odborníkům a akademickým pracovníkům, ale i vysokoškolským studentům oboru psychologie, studentům pedagogických a sociálních oborů, středoškolským studentům, psychologům, učitelům na vysokých i středních školách, koučům, příslušníkům pomáhajících profesí a v neposlední řadě i laické veřejnosti.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
9
1 Úvod do pozitivní psychologie
11
2 Základní témata pozitivní psychologie
21
3 Aplikovaná pozitivní psychologie
171
4 Pozitivní psychologie pro život
241
5 Budoucnost pozitivní psychologie
255
Shrnutí a závěr
257
Doslov
259
Poděkování
261
Souhrn
263
Summary
264
Seznam literatury
265
Rejstřík věcný
291
Rejstřík jmenný
298
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje