Psychodidaktika: Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 24. 5. 2011 - Počet stran: 208
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Procesy učení a vyučování jsou mnohem složitější, než se původně zdálo. Jejich zákonitosti je však nutné poznat a naučit se je efektivně využívat v pedagogické praxi.Moderní publikace zkušených pedagogů analyzuje mechanismy a typy paměti, fyziologické faktory, které ovlivňují proces zapamatování, vztah mezi pamětí a učením. Dále se autoři zabývají styly učení, problematikou individuální charakteristiky učícího se jedince a didaktickou rekonstrukcí (didaktická transformace učiva, přibližování vnitřních poznatkových systémů učícího se jedince k aktuálnímu stavu poznání). Podstatná část knihy je věnována metodám efektivního učení a vyučování a jejich praktickému využití.Publikace je určena především studentům pedagogických oborů, učitelům a všem zájemcům o efektivní učení.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 NEUROFYZIOLOGICKÉ ZÁKLADY PAMĚTI A UČENÍ
10
2 UČEBNÍ STYL ŽÁKA A VYUČOVACÍ STYL UČITELE
45
3 DĚTSKÁ POJETÍ A VNITŘNÍ POZNATKOVÉ SYSTÉMY ŽÁKÙ
87
4 DĚTSKÁ POJETÍ VE VZTAHU K PEDAGOGICKÉMU KONSTRUKTIVISMU
122
5 DIDAKTICKÉ PŘÍSTUPY K OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ
157
6 VYUŽITÍ PSYCHODIDAKTICKÝCH POZNATKŮ PŘI UČENÍ A VYUČOVÁNÍ
168
7 SOUHRN
182
LITERATURA
184
REJSTŘÍK VÌCNÝ
201
REJSTŘÍK JMENNÝ
205

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje