Podvojné účetnictví 2019

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 24. 1. 2019 - Počet stran: 192
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat! Výklad je jednouchý a srozumitelný díky řadě příkladů. Připojujeme základní daňové souvislosti k nákladům a výnosům a věnujeme velkou pozornost účetní závěrce, sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
9
1 Regulace účetnictví
11
2 Základní pojmy účetnictví
17
3 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek
34
4 Účtová třída 1 Zásoby
56
5 Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
73
6 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy
80
7 Účtová třída 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
108
9 Účtová třída 7 Závěrkové a podrozvahové účty
131
10 Příprava účetní závěrky
135
11 Druhy účetních závěrek
136
12 Obsah účetní závěrky
138
13 Povinnosti následující po sestavení účetní závěrky
144
14 Přehled o peněžních tocích cash flow
149
15 Výkaz o změnách vlastního kapitálu
167
16 Přílohy
172

8 Náklady a výnosy účtové třídy 5 a 6
129

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje