Classics and Trash: Traditions and Taboos in High Literature and Popular Modern Genres

Přední strana obálky
University of Toronto Press, 1990 - Počet stran: 219
The book begins by surveying the traditions and taboos governing the portrayal of heroes and villains in 'high literature' and popular genres alike. The second section compares portrayals of talented women and their 'Svengali'. The third section treats the influence of Shakespeare on popular stage-shows and films.

Vyhledávání v knize

Obsah

High literature and popular genres
3
The unAmerican villain and the allAmerican mans
13
What do women really want? The ladies man and
28
Autorská práva

Další části 9 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje