Hamlet

Přední strana obálky
Editorial Galaxia, 1993 - Počet stran: 359
O dramaturgo británico é hoxendía considerado unha das figuras indiscutibles da iteratura de todos os tempos, e o seu Hamlet un dos personaxes literarios máis admirados, estudiados e controvertidos. Outra volta á vinganza na que se mesturan a sordidez e a gloria, e na que a dúbida sobre as razóns que xustifican as súas accións asoma tanto na mente do príncipe de Dinamarca como dos seus centos de millóns de lectores.

Vyhledávání v knize

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje