Personalistika pro manažery a personalisty: 2., aktualizované a doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 15. 11. 2016 - Počet stran: 208
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Kniha se uceleně zabývá problematikou řízení lidských zdrojů a nejdůležitějšími personálními činnostmi. Druhé vydání je kompletně aktualizováno a doplněno o nová témata a zajímavý autorův výzkum váorganizacích. Kniha je určena zejména manažerům, personalistům a studentům VŠ.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorovi
7
Úvod
8
1 Význam personalistiky
13
2 Vývoj personalistiky
41
3 Vytváření a analýza pracovních míst
71
4 Plánování lidských zdrojů
85
5 Obsazování volných pracovních míst
93
6 Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců
117
8 Vzdělávání zaměstnanců
137
9 Péče o zaměstnance
145
10 Personální informační systém
165
Závěr
174
Summary
179
Literatura
183
Příloha
190
Rejstřík
200

7 Odměňování zaměstnanců
127

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje