Kocour Olivier a malíř Monet

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 16. 10. 2013 - Počet stran: 80
Kočka z krčského lesa vypráví svým koťatům před spaním příběhy o slavných kočkách, které se zapsaly do historie. Tak vzniklo povídání o třiceti neobyčejných dobrodružstvích koček z celého světa. Kocoura malíře Moneta, kočky z čínské továrny na hedvábí, kočky klapouché ze Skotska, kočky Adriany z Anglie, kočky ze starověkého Egypta a mnohých dalších. Každý příběh je vždy doplněn kouzelným celostránkovým barevným akvarelem.
 

Vybrané stránky

Obsah

Jak to začalo
7
O kočičce Fifi
8
Jak kočky přišly k lidem a jakou řečí mluví
11
Jak se kočky u lidí zabydlely
14
Kočky přísloví a pověry
17
Kočka Mau na čínském císařském dvoře
20
Kočka Aika a hedvábí
23
Život v Egyptě
26
Kočky na severu
47
Kočka Adriana bohyně Freya a statečný rytíř William
50
Viking Bjorn a kočka Matylda
53
Kryštof Kolumbus a kočka Abina
56
Galileo Galilei a kocour Toldo
59
Kočka klapouchá
62
Kocour Olivier a malíř Monet
65
Albert Einstein kocour Jeremiáš a karbon
68

V chrámu bohyně Bastet
29
Kočky a svět
32
Jak vznikla manská kočka
34
Potopa archa Noemova a kočky Benjamín a Dalila
37
Kočka Darja a Féničané
40
Prorok Mohammed a kočka Muezza
43
Jeremiáš v druhohorách
71
Jeremiáš a planeta Mars
74
Veselá parta z Los Angeles
77
Závěr
80
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje