Procity

Přední strana obálky
dybbuk, 12. 1. 2019 - Počet stran: 560
Soubor Procity mapuje literární vývoj českého spisovatele Jana Kameníčka, jehož tvorba byla výrazně ovlivněna studiem na konzervatoři a celoživotním vztahem ke klasické hudbě. Nikdy nekončící hledání, opakované kladení otázek po smyslu života, jež bývá občas přerušeno nečekaným únikem mezi tóninami dur a moll k dodekafonii, spoutané pouze prolínajícími se slovy bez jakéhokoli řádu, bez interpunkce, forma tvořená popřením běžných jazykových a gramatických zákonitostí… Ve výsledku nezáleží na tom, jestli pátráme po osudu zmateného či ztraceného anonymního hrdiny či slavného hudebního skladatele, který pozvolna přichází o zrak. Jde především o způsob nazírání základních pojmů, jako je osud, vina, spravedlnost nebo štěstí. Kameníček nevolí způsob přímočarý, který by byl pro vypravěče snadný. Neulehčuje to ani čtenáři. Pokud však ten vytrvá, dočká se katarze, i když ne příliš optimistické. Řečeno slovy jednoho z Kameníčkových typických hrdinů: „Člověk nedojde ke štěstí, protože se mu bude stále připomínat jeho vina.“
 

Vybrané stránky

Obsah

Oddíl 1
11
Oddíl 2
14
Oddíl 3
22
Oddíl 4
27
Oddíl 5
33
Oddíl 6
37
Oddíl 7
41
Oddíl 8
45
Oddíl 18
94
Oddíl 19
96
Oddíl 20
100
Oddíl 21
106
Oddíl 22
109
Oddíl 23
111
Oddíl 24
112
Oddíl 25
119

Oddíl 9
49
Oddíl 10
52
Oddíl 11
59
Oddíl 12
73
Oddíl 13
75
Oddíl 14
82
Oddíl 15
86
Oddíl 16
89
Oddíl 17
91
Oddíl 26
121
Oddíl 27
229
Oddíl 28
287
Oddíl 29
445
Oddíl 30
523
Oddíl 31
525
Oddíl 32
557
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje