Životní koučování a sebekoučování

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2012 - Počet stran: 110
Životní koučování a sebekoučování směřuje k aktivnímu řízení života a k získání stálého životního uspokojení. Nová knížka úspěšných českých koučů s bohatými profesními a životními zkušenostmi je určena jak koučům, tak všem lidem, kteří chtějí tvořivě přistupovat ke svému životu. Podněcuje k hledání nejrůznějších variant další životní dráhy, k pozitivnímu postoji k sobě, k ostatním lidem i k životu samému. Formou autentických zkušeností, příkladů a příběhů ze života se věnuje poznání vlastního potenciálu, formování osobní vize budoucnosti a životním hodnotám, ale i akutním osobním a rodinným problémům a jejich prevenci. Životní koučování je zaměřeno na soukromou sféru člověka, ale protože osobní a pracovní sféry spolu úzce souvisí, mělo by být životní koučování součástí každého "klasickéhoo", profesního koučování. Pozitivní změny v mimopracovním životě příznivě působí na pracovní výkonnost, angažovanost a loajalitu k firmě, a proto je kniha velmi cenná též pro manažery a personalisty.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorech
6
Řekli o knize
7
Předmluvení o životě
9
Setkání se Životem
11
1 Život? Premiéra bez generálky
13
2 Objevení třetího života
19
3 Jak pracuje životní kouč?
23
4 Koučujte sami sebe
31
7 Jak proti nudě a stereotypu ve vztazích? Metoda pozitivního překvapení
47
8 Řešit či neřešit životní problémy?
51
9 Vize budoucnosti kompas pro život
57
10 Životní styl a jeho 12 modulů
67
11 Metody práce životního kouče
79
12 Příběhy z praxe životních koučů
97
13 Boj na dvou frontách nebo mírové soužití?
109
Použitá literatura
110

5 Životní koučování jako benefit
35
6 Životní otazníky a imperativy
39

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje