Dějiny Afghánistánu

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 2010 - Počet stran: 368
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Předmluva k rozšířenému vydání
7
Předmluva k vydání v roce 2002
9
Hindúkušem křížem krážem
13
Národy Afghánistánu
27
Počátky
47
Příchod indoíránských národů
61
Archeologie a Indoíránci
73
Skythští jezdci
87
Nástup islámu
177
Íránské dynastie
187
Mongolové
201
Počátek afghánského království
213
Sadozajská dynastie
227
Válka s Británií
243
Dynastie emíra Abdurrahmána Chána
261
Afghánistán se mění
283

Otevírání se Západu
101
Řekové
117
Vládcové ze severu
139
Íránský západ se znovu prosazuje
159
Léta komunismu
297
Postsovětské období
313
o šest let později
325
Literatura
335

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje