Representation and Meaning: Experiments with Information Processing Systems

Přední strana obálky
Herbert Alexander Simon, Laurent Siklóssy
Prentice-Hall, 1972 - Počet stran: 440

Vyhledávání v knize

Obsah

SEMANTICS IN INFORMATION PROCESSING SYSTEMS
7
Experiments with Representations
31
SOME SEMANTIC METHODS
44
Autorská práva

Další části 39 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje