Komunikace s pacientem v intenzivní péči

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 4. 11. 2016 - Počet stran: 136
Publikace seznamuje čtenáře se základními pojmy obecné komunikace, která se stává výchozí pro komunikaci specificky zaměřenou na pacienty v intenzivní péči, tedy pacienty na umělé plicní ventilaci. Prostudováním knihy čtenář získá komplexní manuál, jak zlepšit komunikaci s pacientem v klinické praxi, včetně praktických komunikačních nástrojů využitelných v obtížných situacích, které s sebou stav pacienta na umělé plicní ventilaci přináší. Publikace je přehledným průvodcem v ošetřovatelské péči o tyto pacienty pro všechny všeobecné sestry, sestry-specialistky, zdravotnické záchranáře, ale i ty, kteří se na sesterské povolání teprve připravují nebo mají chuť rozvíjet své vědomosti v rámci celoživotního vzdělávání.
 
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
9
Úvod
10
1 Význam komunikace v ošetřovatelské péči
11
2 Význam komunikace v intenzivní ošetřovatelské péči
52
3 Pacient v intenzivní ošetřovatelské péči
58
4 Komunikační strategie v intenzivní ošetřovatelské péči
70
5 Bazální stimulace jako forma komunikace v intenzivní péči
100
6 Participace rodiny v procesu komunikace v intenzivní ošetřovatelské péči
114
Závěr
120
Seznam zkratek
122
Seznam literatury
123
Rejstřík
130
Souhrn
133
Summary
134
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje