Nové pohledy na neinvazivní laser

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 2. 11. 2015 - Počet stran: 172
Publikace vyplňuje vátéto oblasti několikaleté äbílé místoô na našem knižním trhu. Je určena lékařům vářadě klinických oborů (zejména dermatologům, estetickým chirurgům, ale i praktickým lékařům), fyziologům, biofyzikům, fyzioterapeutům a dále studentům biomedicíny, medicíny, bakalářskému i magisterskému studiu nelékařských zdravotnických oborů.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Seznam zkratek
9
Úvod
11
1 Historická cesta k laseru
13
2 Fyzikální charakteristika laseru
19
3 Východiska neinvazivní laseroterapie z pohledu biomedicínské technologie
25
4 Mechanismy působení laseru in vivo
51
5 Možnosti terapeutického využití laserů o vyšších výkonech
65
6 Možnosti laseroterapie v dermatologii
73
9 Možnosti laseroterapie ve stomatologii
97
10 Možnosti využití laseru v chirurgii a v porodnictví
111
11 Kontraindikace laseroterapie
119
12 Principy fotodynamické terapie
125
13 Ochrana zdraví při práci s lasery
133
Appendix 1
139
Appendix 2
143
Rejstřík
149

7 Možnosti laseroterapie v léčbě pohybového aparátu
83
8 Lasery v estetické medicíně
91

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje