Game Theory in the Tradition of Bob Wilson

Přední strana obálky
Bepress, 2002

Bibliografické údaje