William Shakespeare: The Critical Heritage Volume 4 1753-1765

Přední strana obálky
Brian Vickers
Routledge, 1. 9. 2003 - Počet stran: 568
The Critical Heritage gathers together a large body of critical sources on major figures in literature. Each volume presents contemporary responses to a writer's work, enabling student and researcher to read the material.
 

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

O autorovi (2003)

Brian Vickers

Bibliografické údaje