The Works of Shakespeare: The Text Regulated by the Recently Discovered Folio of 1632, Containing Early Manuscript Emendations with a History of the Stage, a Life of the Poet, and an Introduction to Each Play

Přední strana obálky
Redfield, 1853 - Počet stran: 968

Vyhledávání v knize

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje