Marketing Management - 12. vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 2007 - Počet stran: 788
6 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

O AUTORECH
25
PODĚKOVÁNÍ
37
JAK ROZUMĚT POJMU MARKETING MANAGEMENT
40
SHRNUTÍ
69
VYTVÁŘENÍ MARKETINGOVÝCH STRATEGIÍ A PLÁNŮ
73
PEGASUS SPORTS INTERNATIONAL
99
JAK POROZUMĚT MARKETINGU
108
SHRNUTÍ
134
SHRNUTÍ
434
VYTVÁŘENÍA ŘÍZENÍ SLUŽEB
439
SHRNUTÍ
464
TVORBA CENOVÝCH STRATEGIÍA PROGRAMŮ
469
SHRNUTÍ
500
POSKYTOVÁNÍ HODNOTY
504
SHRNUTÍ
536
ŘÍZENÍ MALOOBCHODNÍ A VELKOOBCHODNÍ ČINNOSTI LOGISTIKA
541

MARKETINGOVÝ VÝZKUM A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY
139
SPOJENÍ SE ZÁKAZNÍKY
176
SHRNUTÍ
206
ANALÝZA SPOTŘEBNÍCH TRHŮ
211
SHRNUTÍ
242
ANALÝZA B2B TRHŮ
247
SHRNUTÍ
272
IDENTIFIKACE TRŽNÍCH SEGMENTŮ A JEJICH TARGETING
277
SHRNUTÍ
307
BUDOVÁNÍ SILNÝCH ZNAČEK
310
SHRNUTÍ
341
MISTROVSKÉ ZVLÁDNUTÍ POSITIONINGU ZNAČKY
347
SHRNUTÍ
374
VYROVNÁVÁNÍ SES KONKURENCÍ
379
SHRNUTÍ
404
FORMOVÁNÍ TRŽNÍCH NABÍDEK
408
APLIKACE
569
KOMUNIKOVÁNÍ HODNOTY
572
APLIKACE
601
REKLAMA PODPORA PRODEJE EVENTS A PUBLIC RELATIONS
605
SHRNUTÍ
636
DIRECT MARKETING A OSOBNÍ PRODEJ
641
APLIKACE
667
ZAJIŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉHO DLOUHODOBÉHO RŮSTU
670
SHRNUTÍ
700
ŤUKÁNÍ NA DVEŘE GLOBÁLNÍCH TRHŮ
705
SHRNUTÍ
728
ŘÍZENÍ HOLISTICKÉ MARKETINGOVÉ SPOLEČNOSTI
733
SHRNUTÍ
764
PŘÍLOHY
769
REJSTŘÍK
785
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje