Logoterapie: Existenciální analýza jako hledání cest

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 9. 4. 2014 - Počet stran: 208
Koncept logoterapie lze přiblížit pomocí metafory: klient přichází za terapeutem a odhaluje mu různé fragmenty svého života, cílem je objevit v těchto jednotlivých kouscích dílky jedinečné mozaiky a pomoci poskládat z nich obraz, na který lze dále navazovat. Člověk zažívá, že je jedinečnou bytostí, že je dobré být na světě. Rozpoznává hodnoty, které působí na jeho city. Krajinu svého života přijímá i se svou minulostí, chybami, prožitým utrpením. Porozumění vlastnímu životu vede k jeho smysluplnému směřování, k rozpoznání a uskutečnění životního poslání.Kniha je zdrojem inspirací nejen pro psychology, lékaře, sociální pracovníky a příslušníky dalších pomáhajících profesí, ale i pro všechny čtenáře se zájmem o existenciální rozměr v životě.„Logoterapie je publikací, která vyplňuje prázdné místo na knižním trhu. Nejde jen o učebnici, ale také o zdroj inspirací, u kterých se lze zastavit, zapřemýšlet a vnést je směrem ven do profesionální práce s klientem, nebo též dovnitř pro proměňování sebe sama.“Mgr. Alexandra Slobodníková Čmáriková, PhD.„Logoterapia patrí k známym a uznávaným psychoterapeutickým smerom. Napriek tomu nie je známe, že by existovala pôvodne slovenská alebo česká publikácia venovaná logoterapii a existenciálnej analýze v jej teoretickej i praktickej podobe. Jedinečnosť textu je aj v tom, že neprináša len teoretické východiská a vysvetlenie základných pojmov, ale je i prakticky orientovaný a poukazuje na možnosti aplikácie logoterapie v oblasti psychoterapie, supervízie a vzdelávania a výchovy. To dokladajú i kvalitné a dobre zvolené kazuistiky prelínajúce sa celou knihou.“PhDr. Katarína Loneková, PhD.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
10
I Teoretická část
13
Logoterapie a existenciální analýza
14
Filozofie konečnosti
18
V E Frankl  tvůrce logoterapie
38
To jedinečné v životě  smysl okamžiku i života
43
Hodnoty v životě
47
Kompas svědomí a mapa odpovědnosti
51
A přesto se radovat ze života
135
IV Supervize s existenciální dimenzí
141
Úvod
142
Supervize a psychoterapie
145
Prospěch klienta odpovědnost a moc
147
Vztahy v terapii a supervizi
149
Spiritualita supervize
150
Kontrakt
152

Sebedistance a sebetranscendence
53
Techniky logoterapie
56
O vázanosti na místo a touze člověka po domově
73
II Utrpení vina a smrt součást každého života
85
Úvod
86
Utrpení  cesta k vnitřní proměně
88
Vina a její zpracování
93
Smrt a stopy v tomto světě
102
III Logoterapie v praxi
105
Úzkost jako zrcadlo
106
Etická výchova jako porozumění vlastní existenci
112
Když život dostane jiný směr  vážné onemocnění v rodině
128
Závěr
157
V Reflexe současného výzkumu v logoterapii
159
Úvod
160
Výzkumné a diagnostické nástroje logoterapie
162
Oblasti výzkumu v logoterapii
173
Zhodnocení a perspektiva výzkumu v logoterapii
182
VII Vzdělávání v logoterapii a existenciální analýze v ČR na Slovensku a ve světě
185
Česká republika
186
Zahraničí
188
O autorech
194
Literatura
197
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje