Slavné bitvy českých dějin

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 2. 12. 2019 - Počet stran: 304
44 "slavných bitev" – vítězství i porážek, které utvářely české dějiny od nejstarších dob do současnosti.
 

Obsah

Úvod
8
I Zrod střední Evropy
10
II Čechy a říše římská
36
III Za hranice země
70
IV Čas stoleté války
92
V Husitské století
108
VI Na prahu novověku
172
VII Třicetiletá válka a ohrožení křesťanstva
187
IX Napoleonská Evropa
248
X Sjednocování Evropy
262
XI Konec monarchie
276
Letopisci kronikáři a legendisté
286
Použité prameny a literatura
293
Poznámka k vyobrazením
300
Výběrový místní rejstřík
301
Autorská práva

VIII Války Marie Terezie
214

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje