Neuere Abhandlungen der k. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften: Erster Band. mit Kupfern, Svazek 1

Přední strana obálky
gedruckt bey Franz Gerzabek, 1790
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje