OECD Public Governance Reviews Hungary: Towards a Strategic State Approach

Přední strana obálky
OECD Publishing, 15. 1. 2015 - Počet stran: 152

This report presents the findings and recommendations from analysis conducted by the OECD as part of the OECD-Hungary Strategic Partnership for Public Administration Reform. Through this initiative, the OECD has supported the government of Hungary in putting in place some of the key building blocks of a “strategic state”. The report’s recommendations can be expected to contribute to strengthening the efficiency, effectiveness, transparency and integrity of the public administration and contribute to supporting sustainable and inclusive growth and development in Hungary.

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje