Geschichte des k.k. Uhlanen-Regimentes Alexander II., Kaiser von Russland Nr. 11, (vormals 7. Chevauxlegers-Regiment) von seiner Errichtung 1814 bis Ende 1877: nach Feldakten und sonstigen Originalquellen des k.k. Kriegsarchives

Přední strana obálky
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje