Geschichte des k.k. Uhlanen-Regiments Alexander II. Kaiser von Russland No 11, (vormals 7. Chevauxlegers-Regiment, ) von seiner Errichtung 1814 bis Ende 1877

Přední strana obálky
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje