Proceedings of the British Academy, Volume 117: 2001 Lectures

Přední strana obálky
OUP/British Academy, 16. 1. 2003 - Počet stran: 556
Volume 117 of the Proceedings of the British Academy contains 16 lectures delivered at the British Academy in 2001.

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje