Human Capital and the Personal Distribution of Income: An Analytical Approach

Přední strana obálky
Institute of Public Administration, 1967 - Počet stran: 49

Vyhledávání v knize

Obsah

INTRODUCTION
1
g Heterogeneous Human Capital
26
Improvements in the Capital Market
33

Další části 1 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje