Vzestup a pád moderního ateismu

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 23. 8. 2010 - Počet stran: 112
Poznejte spolu s námi moderní ateismus - od doby jeho vzniku v době osvícenské až po současnost, kdy dochází k nečekanému oživení náboženství. Ačkoliv stopy zesvětštění společnosti můžeme najít už ve starověku, teprve moderní doba, a zvláště 19. a 20. století je ve znamení vzniku ateismu jako masového jevu, a někde dokonce jako oficiální ideologie. Přesto náboženství trvá dále, a někdy dokonce sám ateismus přebírá náboženské formy, protože ty jsou antropologickou konstantou. Kniha je srozumitelným a čtivým textem, kde je teorie doložena na příkladech a historických událostech.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

1 Boží procenta
7
2 Malá filozofická rozcvička
12
3 Již staří Indové
20
4 Již staří Řekové a Římané
21
5 Středovìk víra nevíra a rozum
26
6 Ateismus osvíceného světa
32
7 Tři velcí muži ateistické myšlenky
38
8 Existencialistický ateismus
57
9 Státní ateismus
60
10 Náboženský fundamentalismus
85
11 Budoucnost náboženství
96
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje