Mediace v teorii a praxi

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2011 - Počet stran: 270
V posledním desetiletí došlo u nás ke zvýšení zájmu o mediaci, metodu řešení konfliktů, při níž neutrální kvalifikovaná osoba – mediátor – pomáhá účastníkům ve vzájemném dorozumívání a v nalezení přijatelného řešení. Kniha popisuje její teoretická východiska a principy, vztahy v mediaci i její samotný proces. Klade důraz na psychologické a právní charakteristiky mediace, ukazuje její interdisciplinárnost a možnosti využití v různých oblastech společenské praxe. Podrobněji se zabývá peer-mediací, mediací rodinnou a obchodní. Pozornost je věnována také roli mediátora, jehož specifické postavení na něj klade vysoké požadavky. Publikace přináší velké množství příkladů z praxe, propojuje teoretické informace s praktickými mediačními zkušenostmi. Kniha je určena mediátorům, psychologům, právníkům (advokátům, soudcům), sociálním pracovníkům, pedagogům, sociologům a studentům těchto oborů. Ocení ji též lektoři komunikace, personalisté i lidé s osobním zájmem o problematiku řešení konfliktů.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
9
Mediace v teorii
11
1 Historie mediace
13
2  Teoretická východiska mediace
21
3 Teorie mediace
43
4  Základní principy a cíle mediace
53
5 Pojetí mediace
63
6 Vztahy v mediaci
79
8 Etika řešení konfliktů
149
Mediace v praxi
153
9  Právně organizační aspekty mediace
155
10 Indikace k mediaci
169
11 Aplikační oblasti mediace
179
12 Mediátor jako profese
211
13 Vzdělávání v mediaci
233
Literatura
247

7 Proces mediace
113

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje