Krize: Psychologický a sociologický fenomén

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 2. 7. 2004 - Počet stran: 132
Krize je psychologický, ale i sociologický fenomén, v monografii zkušeného autorského týmu je proto věnována pozornost nejen krizi jedince, ale také krizi rodiny a společnosti. Publikace navazuje na úspěšný titul Krizová intervence pro praxi, objasňuje teoretická východiska krize a krizové intervence.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

KRIZE
13
1 Vymezení pojmu krize
15
2 Typologie krizí
23
3 Průběh krize
33
KDO JE V KRIZI?
49
4 Jedinec v krizi
51
5 Rodina v krizi
73
6 Komunita v krizi
85
7 Společnost v krizi
93

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje