Komplikace v plicní chirurgii

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 3. 11. 2010 - Počet stran: 240
Kniha podává ucelený pohled na komplikace v plicní chirurgii - jak nejlépe vybrat a připravit pacienta k plicní resekci, jak komplikacím předcházet a minimalizovat jejich incidenci a jaké jsou možnosti jejich řešení. V publikaci jsou shrnuty jak zkušenosti ze světové literatury, tak zkušenosti a doporučení z našich pracovišť.Dobře obrazově dokumentovanou publikaci ocení kromě hrudních a všeobecných chirurgů také pneumologové, anesteziologové a onkologové. Kniha je také doplněna CD s barevnou variantou fotografií.
 

Obsah

1 Historie hrudní chirurgie
13
2 Bronchogenní karcinom
25
3 Morbidita a mortalita
44
4 Časové trendy chirurgické terapie bronchogenního
48
5 Předoperační zhodnocení pacienta a stanovení rizikapooperačních komplikací
52
6 Operační technika a její vliv na pooperačníkomplikace
67
7 Pooperační péče
82
8 Pneumonie
99
11 Prolongovaný únik vzduchu
138
12 Atelektáza
154
13 Komplikace bronchiální sutury a lobární torze
169
14 Empyém
178
15 Postpneumonektomický empyém a bronchopleurálnípíštěl
191
16 Postpneumonektomický syndrom a herniace srdce
205
17 Kardiovaskulární komplikace po plicní resekci
213
18 Peroperační a pooperační krvácení
226

9 Akutní trauma plic
108
10 Chylotorax
124

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje