Sestra a pacient v paliativní péči

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2010 - Počet stran: 128
Autorka (zdravotní sestra pracující od roku 1996 v hospicích) v knize otevírá nový pohled na práci sester a ostatních pracovníků v paliativní péči. Zabývá se, zcela záměrně, na prvním místě sestrou, jejími osobnostními předpoklady, zralostí, profesním růstem, nutností pravidelné reflexe vlastní práce, zakotveností v týmu. V části zaměřené na cíle paliativního ošetřovatelství věnuje vedle důležitých somatických témat pozornost také sociálním, psychologickým a duchovním aspektům umírání.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Paliativní péče
12
Pacient a rodina v paliativní péči
64
Doporučená literatura
120
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje