Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí: praktický průvodce

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 27. 9. 2017 - Počet stran: 272
Kniha poskytuje právně přesné a přitom prakticky jednoduché návody, jak uplatňovat práva občanů, spolků a obcí na úseku životního prostředí (formou podnětů, stížností, žádostí o informace, využitím práv účastníků řízení a dalších podání). Úředníkům poskytne adresné rady, jak v souladu s právem vyřizovat nejrůznější podání občanů, včetně postupu v případě šikanózních podání. K tématice životního prostředí získáte jinak z volně přístupných zdrojů pouze obecné popisy situací a návody, které při řešení konkrétního problému nestačí. Navíc mnoho "zájemců" takové informace neumí vyhledat, ani podle nich efektivně postupovat. Podobně existují metodiky pro úředníky životního prostředí, s nimiž úředníci z různých důvodů málo pracují (např. metodiky nebyly vytvořeny lidmi s praktickou zkušeností, takže neodpovídají na otázky, které se v praxi řeší).
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Seznam použitých zkratek
10
Úvodem
13
1 Jaké právní knowhow v oblasti životního prostředí knížka přináší
15
2 Veřejná správa životního prostředí
18
3 Samostatná a přenesená působnost obcí a krajů na úseku životního prostředí
36
4 Účast veřejnosti možnosti občanů a spolků podílet se na rozhodování v životním prostředí
50
10 Žádosti o informace nejen o životním prostředí
176
11 Podněty k zahájení řízení kontrole a jiné činnosti z moci úřední
216
12 Stížnosti
239
13 Petice
245
14 Zásada zákazu zneužití práva procesní obstrukce šikanózní podání
252
Literatura
272
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje