Destilované UML

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 2009 - Počet stran: 173
 

Obsah

Napsali o knize
11
Předmluva ke třetímu vydání
13
Předmluva k prvnímu vydání
15
Úvod
17
1 Představení UML
23
2 Proces vývoje
37
13 Složené struktury
44
14 Diagramy komponent
133
15 Spolupráce
137
16 Diagramy přehledu interakcí
141
17 Diagramy časování
143
Změny mezi verzemi UML
145
Slovníček
153
Příloha
163
Rejstřík
169
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje