Septické stavy v intenzivní péči: ošetřovatelská péče

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 25. 9. 2015 - Počet stran: 164
Publikace představuje souhrn poznatků a zkušeností, které je nutné implementovat do klinické praxe v rámci prevence septických stavů.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
9
1 Terminologie a patofyziologie septických stavů
10
2 Příjem pacienta v septickém stavu na intenzivní péči
20
3 Monitorování pacienta v sepsi
26
4 Zajištění a péče o dýchací cesty z hlediska prevence sepse
54
5 Umělá plicní ventilace u pacienta v sepsi
63
6 Výživa a hydratace pacienta v sepsi
82
7 Bolest
93
10 Nozokomiální nákazy
135
11 Uplatnění doporučení pro léčbu sepse
137
12 Kazuistika
139
Seznam zkratek
141
Literatura a použité zdroje
144
Rejstřík
151
Souhrn
157
Summary
159

8 Postupy léčby septických pacientů úloha sestry
101
9 Prevence septických stavů
122
Barevná příloha
163
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje