Problems of Capital Formation: Concepts, Measurement, and Controlling Factors

Přední strana obálky
Princeton University Press, 1957 - Počet stran: 612

Vyhledávání v knize

Obsah

Introduction
3
Capital Formation in Private Nonfarm Residential Construction
13
A Review of Existing Estimates of Business Investment
57
Autorská práva

Další části 17 nejsou zobrazeny.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje