Praktický právní průvodce pro neziskové organizace: podle nového občanského zákoníku

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 11. 5. 2015 - Počet stran: 160

Kniha je první takto zaměřenou, praktickou a srozumitelně napsanou publikací pro neziskové organizace na našem trhu. Je určena pracovníkům neziskových organizací, zejména členům jejich orgánů, vedoucím pracovníkům, fundraiserům, PR pracovníkům a marketérům. Je zpracována podle nového občanského zákoníku.

Autor, který je zkušeným právníkem v oblasti neziskového sektoru, se v knize věnuje hlavním oblastem, jež neziskovky po právní stránce řeší: právní úpravě neziskových organizací, zejména právním formám, pravomocem a odpovědnosti, zakládání neziskových organizací a jejich orgánům, dále právní úpravě fundraisingových nástrojů, a nakonec hlavním právním vztahům a smlouvám se zaměstnanci, dobrovolníky, dárci, sponzory a třetími stranami.


Výklad doprovází příklady a v případě smluv i jednoduché vzory.

 

Vybrané stránky

Obsah

O autorovi
9
Obecně o právnických osobách 118209 NOZ
17
Pracovněprávní vztahy a smlouvy
123
Dobrovolníci a dobrovolnictví
139
Autorská práva

Bibliografické údaje