Drafting the Constitution: Weighing Evidence to Draw Sound Conclusions

Přední strana obálky
The Rosen Publishing Group, Inc, 15. 12. 2005 - Počet stran: 48
This book is a substantial, stand-alone history of the drama and debate that went into the drafting and ratification of the U.S. Constitution. It offers an in-depth examination of the state of the new American nation after the Revolution; the fatal weaknesses in the Articles of Confederation; the growing clamor to draft a new plan of government; the impassioned debate between the big and small states; the rocky road to compromise; and the ratification of our government s founding the document.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Contents
4
The Write Stuff
14
Conflict and Resolution
22
The Road to Ratification
32
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje