Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník - 2. díl: 2., přepracované a doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 29. 9. 2016 - Počet stran: 260
Druhé vydání úspěšné učebnice pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent. Moderní učebnice ošetřovatelství je jako jediná na trhu připravena přímo pro žáky oboru zdravotnický asistent na SZŠ. Navazuje na úspěšnou učebnici ošetřovatelství pro 1. ročník a zahrnuje náročnou látku se všemi tématy, které budoucí zdravotnický asistent musí v průběhu 2. ročníku studia zvládnout. Po prostudování bude žák schopen zcela plnit studijní požadavky pro tento předmět. Učebnici bohatě doplňují fotografie a obrázky, kontrolní otázky pro opakování a kompetence pro práci zdravotnického asistenta.
Tak jako učebnici pro 1. ročník a pro 2. ročník – 1. díl, je i tato publikace doplněna další učební pomůckou – pracovními sešity, které slouží k procvičení a upevnění znalostí získaných v učebnici.
 
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
11
1 Infuze
12
2 Transfuze
48
7 Rehabilitační ošetřovatelství
197
Seznam literatury
228
Slovník pojmů
232
Rejstřík
240
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje