Proceedings of the British Academy, Svazek 8,Svazek 161

Přední strana obálky
British Academy, 2002

Vyhledávání v knize

Obsah

Maurice Warwick Beresford 19202005
19
Malcolm MacNaughtan Bowie 19432007
41
Peter Astbury Brunt 19172005
63
Autorská práva

Další části 13 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje