Komunikace s dětským pacientem

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 30. 9. 2010 - Počet stran: 256
Kniha se zabývá problematikou komunikace se zdravým i nemocným dítětem ve všech jeho vývojových obdobích. Je zaměřena na specifika komunikace s dětským pacientem při výskytu různorodých onemocnění a postižení. Zatím ještě nebyla zpracována problematika komunikace s dítětem v tak komplexní podobě. Kniha je určena zdravotnickým pracovníkům pečujícím o dětské pacienty, ale je přínosná pro rodič nemocných dětí a také je možno ji považovat za zdroj učebních opor pro vyučující předmětu komunikace.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
11
1 Úvod do komunikace
13
2 Zásady komunikace s dítětem podle vývojového období
34
3 Zásady komunikace s rodiči
56
4 Komunikace s dětským pacientem
63
5 Dítě se sluchovým postižením
83
6 Dítě se zrakovým postižením
107
7 Hluchoslepota
123
8 Dítě s mentálním postižením
129
9 Dítě s pohybovým postižením
138
10 Dítě a bolest
146
11 Dítě v intenzivní péči
171
12 Dítě s nepříznivou diagnózou
180
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje