Kritikou a pochvalou k vyšší motivaci zaměstnanců

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2008 - Počet stran: 135
Co se vám vybaví, když slyšíte slovo kritika? V drtivé většině lidí vzbuzuje kritika jen malé nadšení. Téměř nikdo nemá kritiku rád. A to i přesto, že v naší společnosti kritizuje kdekdo kdekoho za kdeco. Je to paradox. Nikdo s z nás se v životě kritice nevyhne. Kdo však říká, že kritika musí mít vždy jen negativní nádech? Kritika nás může popostrčit o stupínek výš, může nám ukázat cestu a navést správným směrem. Zveme vás proto na dobrodružnou výpravu po sférách kritiky a pochvaly, které společně s mnoha dalšími dovednostmi obývají světadíl zvaný Komunikace, jež je rozlehlou součástí planety nazývané Management. Přejeme vám, aby vás kritika i pochvala provázely na vaši cestě za vysněným nejen profesním cílem.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

ÚVOD
9
KONSTRUKTIVNÍ KRITIKA
31
PRAVIDLA ÚÈINNÉHO KRITIZOVÁNÍ
39
Vìcná kritika
55
Užiteèné komunikaèní techniky
104
KRITIKA A ZDRAVÉ SEBEVÌDOMÍ 2
114
PÁR SLOV NA ZÁVÌR
127
PØÍLOHA 2
133
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje