Porodnictví v kostce

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 28. 8. 2020 - Počet stran: 592
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Barevná publikace s velkým množstvím obrázků a tabulek je určena medikům, mladým lékařům v předatestační přípravě, ale i porodním asistentkám. Obsahuje kapitolu o fyziologickém těhotenství, dále jsou probrány vyšetřovací metody. Další kapitoly se týkají rizikového a patologického těhotenství (a probírá kromě jiného i jednotlivé nemoci, které mohou nastávající matku v průběhu těhotenství ohrožovat). V dalších kapitolách najdeme vývojové nepravidelnosti a abnormality plodového vejce, porod, patologický porod, porodnické operace a patologické šestinedělí. Knihu uzavírají „Perinatologická data“, jako je natalita, perinatální a mateřská mortalita, perinatální a mateřská morbidita. 
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Předmluva
16
1 Oplození implantace a nidacevývoj plodového vejce embryonální vývojvývoj plodu fetální vývoj
17
1 1 Oplození
18
12 Implantace a nidace
23
13 Vývoj plodového vejce
25
14 Embryonální vývoj
29
15 Vývoj plodu fetální vývoj
34
2 Těhotenské změny v organismu ženy
41
536 Vedení třetí doby porodní
138
537 Ošetření rodičky po porodu plodu
140
6 Šestinedělí
143
61 Poporodní involuční změny
144
142 Poranění pán ve
444
15 Šokové stavy v porodnictví
445
151 Hemoragický šok
446
152 Akutní peripartální život ohrožující krvácení ŽOK
447

21 Známky a příznaky těhotenství
42
212 Pravděpodobné známky těhotenství
43
213 Jisté známky těhotenství
44
23 Změny v reprodukčním systému
45
232 Hrdlo děložní
47
234 Zevní rodidla
48
24 Změny na ostatních orgánech
49
243 Krevní systém
50
245 Gastrointestinální trakt
51
246 Pohybový apará t
52
248 Metabolismus
53
249 Endokrinní žlázy
54
2410 I munitní systém
55
26 Dia gnóza těhotenství
57
263 Ultrazvuko v á diagnostika
58
28 Uložení plodu v děloze
60
282 Postavení plodu positio
61
283 Naléhání plodu praesenta t io
62
284 Držení plodu habitus
63
3 Prenatální péče poradna pro těhotné
65
31 Prenatální péče
66
312 Nepravidelná vyšetření
68
32 Porodnická anamnéza
70
33 Porodnické klinické vyšetření
72
331 Zevní předporodní vyšetření
73
332 Vnitřní předporodní vyšetření
74
334 Kardiotokografi e viz též podkapitola 382
75
341 Biochemické vyšetření
76
343 Mikrobiologie
77
345 Cytologické vyšetření
78
36 Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad
85
361 Screening vrozených vad plodu
86
362 Invazivní metody prenatální diagnostiky
89
363 Etické problémy prenatální diagnostiky
94
37 Dopplerovské aplikace v porodnické ultrazvukové diagnostice
95
38 Diagnostika akutní hypoxie plodu
97
383 Stanovení Astrupuz hlavičky plodu
103
384 Analýza ST úseku EKG křivky plodu
104
39 Příprava na porod
106
4 Mechanismus porodu
109
41 Definice klasifikace
110
43 Klasifikace porodu
111
45 Spouštěcí mechanismy porodu
112
47 Porodní síly
113
48 Plod jako objekt porodu
115
49 Průběh porodu
117
492 První doba porodní doba otevírací
118
493 Druhá doba porodní doba vypuzovací
119
494 Třetí doba porodní doba k lůžku
122
495 Doba poporodní
124
5 Vedení porodu
127
51 Diverzifikace vedení porodu
128
52 Poloha za porodu
132
53 Lékařsky vedený porod
133
533 Opatření při odtoku plodové vody
134
535 Vedení druhé doby porodní
136
1521 Organizační opatření
449
1523 Nefarmakologické konzervativní léčebné postupy při hypotonickém krváceníjinak intaktní dělohy
452
1525 Radikální operační řešení hysterektomie
453
1527 Další léky př ipadající do úvahy při řešení stavů masivního porodnickéhokrvácení
454
1528 Diseminovaná intr avaskulární koagulopatie DIC
455
1529 Anestez iologické přístupy k zvládnutí masivního porodnického krvácení
457
153 Kardioge nní šok
458
154 Sept ický šok
459
155 Anafylaktický šok
462
15 6 Plicní embolie
463
15 61 Embolie plodovou vodou amniotic fl uid embolism AFE
464
1562 Vzduchová embolie air embolism AE
466
16 Porodnické operace
469
161 Cerkláž
471
162 Dirupce vaku blan amniotomie viz obr 126
473
164 Porodnický obrat versio obstetrica
477
165 Exprese plodu Kristellerova exprese
481
166 Extrakce plodu
483
167 Porodnické kleště
488
168 Vakuumextraktor
493
169 Císařský řez sectio caesarea
499
1691 Provedení císařského řezu
501
1610 Operace ve třetí době porodní a v časném šestinedělí
509
16102 Operace prováděné pro residua post partum
510
17 Patologické šestinedělí
513
171 Puerperální krvácení
514
1711 Hematomy vulvy pochvy a širokého vazu
515
172 Puerperální infekce
516
1722 Parametritida
517
1723 Peritonitida zánět pobřišnice
518
1724 Infekce perinea
519
173 Tromboflebitida
520
174 Tromboembolie
521
18 Fyziologický a patologický novorozenec
523
181 Klasifikace novorozence
524
1821 Fyziologie a patofyziologie adaptace novorozence
525
1822 Výživa novorozence problematika kojení
527
1823 Icterus neonatorum
528
1 824 Terapie hyperbilirubinemie fototerapie
529
1826 Kalmetizace
530
183 Patologick ý novorozenec
531
1832 Porodní traumatismus
536
18323 Zlomeniny a krvácení do tělních dutin
537
18326 Hypotrofický novorozenec
540
18328 Syndrom dechové tísně novorozence respiratorydistress syndrome
541
184 Novorozenecké infekce
542
19 Perinatální medicína epidemiologienatalita morbidita mateřská a neonatální mortalita mateřskáa perinatální audit a surveillance
549
191 Vývoj perinatologie
550
193 Perinatální epidemiologie
551
194 Perinatální informační systém
557
195 Mateřská úmrtnost
563
Seznam zkratek
567
Rejstřík
574
Souhrn
589
Summary
590
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje