Mezinárodní obchodní operace: 6., aktualizované a doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 3. 10. 2014 - Počet stran: 256
Kniha je nezbytnou příručkou pro všechny, kteří podnikají v mezinárodním měřítku. Zaměřuje se na základní postupy a rozhodovací procesy v mezinárodním podnikání – od analýzy podmínek trhů přes výběr forem přeshraničního podnikání až po jejich smluvní zabezpečování a obvyklé podmínky. Těžiště publikace tvoří části zabývající se mezinárodním obchodem hmotným zbožím a aktivitami s ním souvisejícími, zejména celním řízením, financováním mezinárodního obchodu, jeho logistickým zajišťováním, pojištěním apod. Předmětem výkladu jsou i zvláštnosti transakcí v obchodu investičními celky, dodávky v rámci veřejných soutěží i některé netradiční operace včetně kompenzací a offsetů. Pozornost je věnována také využívání informačních a telekomunikačních technologií v mezinárodním podnikání.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorech
9
Úvod
11
1 Formy podnikání na mezinárodních trzích
13
2 Uskutečňování mezinárodních obchodních operací
33
3 Dodací podmínka parita
61
4 Platební podmínky
71
5 Cenová politika a cenová kalkulace
101
6 Financování mezinárodního obchodu
109
9 Logistika v mezinárodním obchodě
161
10 Rizika v mezinárodním obchodě
179
11 Pojištění rizik v mezinárodním obchodě
197
12 Vázané obchodní operace
211
13 Elektronické obchodování a podnikání
221
Seznam zkratek
244
Seznam literatury
248
Summary
253

7 Vnitrounijní plnění
139
8 Celní řízení v EU
149

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje