Proceedings of the British Academy, Svazek 165

Přední strana obálky
British Academy, 2010 - Počet stran: 419
The series includes thematic volumes that stem from symposia specially convened to address particular subjects. --Book Jacket.

Vyhledávání v knize

Obsah

Using Rabbinic Literature as a Source for the History
7
The Palestinian Context of Rabbinic Judaism
25
An Attempt to Define
51
Autorská práva

Další části 16 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje