Geschichte des k.k. Infanterie-regiments nr. 41, Svazek 1

Přední strana obálky
H. Czopp, 1886
 

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje