Vzdělání, dovednosti a mobilita: Zaměstnání a trh práce v České republice a evropských zemích

Přední strana obálky
Petra Anýžová, Jiří Večerník
Charles University in Prague, Karolinum Press, 1. 5. 2019 - Počet stran: 278

Publikace hledá odpovědi na některé závažné otázky týkající se českého trhu práce z hlediska vlivu vzdělání, dovedností, sociálního původu a sociopsychologických charakteristik na příjem a socioekonomický status zaměstnání jedinců. Práce autorského týmu se zaměřila i na objasnění mzdových rozdílů mezi muži a ženami s různým stupněm dosaženého vzdělání, na změny v postavení pracovníků po ekonomické krizi v době oživení trhu práce, na míru pracovní autonomie v jejich zaměstnání a na vliv kvalifikačního nesouladu na pracovní mobilitu zaměstnanců. V neposlední řadě ukázala současnou míru spokojenosti jedinců s prací a životem obecně. Pokusila se argumentovat souvislost mezi těmito hodnoceními a vyvodit, jaké aspekty práce a zaměstnání Češi preferují a jsou pro ně žádoucí, a které z nich už se v jejich současném zaměstnání naplňují.

Průvodní přílohy nabízejí k tématu bohatý dokladový materiál v podobě tabulek, grafů a jiných výstupů ze statistických výzkumů i mezinárodních srovnání.

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
9
I Vzdělání a příjmy
13
II Dovednosti a úspěch na trhu práce
71
III Trajektorie a pracovní mobilita
117
IV Subjektivní aspekty zaměstnání
167
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje